• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/09/01 ساعت 13:13

    احساس می‌کنم برخی عزیزان رابطشون رو باهات بر اساس موقعیت ‌ک داری و نفعی ک بهشون می‌رسونی تنظیم می‌کنن،شاید ب خاطر همین هم هست ک گاهی همچنان رابطشون رو با یک متجاوز(از هر نوعی)حفظ می‌کنن.جالبه ک ب نظر میاد اینا از همه بیشتر ادعای همه چی دارن.بهرحال عزیزان ما می‌فهمیم :)