• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/30 ساعت 07:40

    سازمان برنامه وبودجه کشور برای نخستین بار درتاریخ برنامه ریزی ایران پس از انقلاب اسلامی، بخشنامه برنامه وبودجه۱۴۰۱ برای نهادهای عمومی غیردولتی صادر کرده است. این بخشنامه یک صفحه‌ای در تاریخ ۱۹ آبان به استناد تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ صادر شده که اقدامی مهم وقابل تقدیر بشما میرود.