• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1400/08/30 ساعت 01:26

    این آقای تاتاروشانو با این استایل … امشب فقط ادای دین کرد.

    سه سال با سوتیاش خون به جیگر فیورنتینا کرد و امشب حساب بی حساب شدیم.