• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/30 ساعت 18:40

    از دکتر قدیری عزیز بابت همراهی‌هایش در این سال‌ها ممنون هستم. او همیشه ترجیح می‌داد تا بر انجام کار درست تمرکز کند، حتی اگر کمتر نام‌اش شنیده شود یا در عکس‌ها و فیلم‌ها دیده نشود.

    برایش بهترین‌ها را آرزو دارم.