• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/30 ساعت 11:54

    حرکت سولشر در پایان مسابقه،رفتنش سمت تماشاچیا و کف زدن براشون و بعد انجام حرکتی با دست که انگار نشون بده دوره‌ش تموم شده،بسیار جالب بود.
    خیلیه بعد این باخت سنگین همچنان به پرنسیب‌های اولیه وفادار باشی.