• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/30 ساعت 15:48

    اهمیت جذب سرمایه #همراه_مکانیک، استفاده از فرآیند هم‌سرمایه‌گذاری (Co-investment) است.

    ورود صندوق‌های دولتی و عمومی، به عنوان هم‌سرمایه‌گذار، می‌تواند تاثیرات منفی #مداخله_دولت در بازار را کاهش دهد و هم‌زمان امکان استفاده از این منابع ارزان را نیز فراهم آورد.

    تبریک به طرفین