• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/08/30 ساعت 08:21

    ما صمد نیستیم، بلکه تهی هستیم؛ منتها گاهی آن‌چه ما را پر می‌کند بت‌ها هستند؛ دنیا ما را با جلوه‌های مختلف پر می‌کند، دوستمان، برادرمان، مال و ریاست.
    همه در یک جای قلب ما هستند و همه هم با ما بازی می‌کنند.