• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1400/08/30 ساعت 20:31

    نظرات ریس #قوه_قضاییه به معنای کامل کلمه امیدآفرین است. اخباری که از دادگاه رسانه و ریاست دادگاه هم شنیده می‌شود، نشان می‌دهد صحبت‌های #محسنی‌_اژه‌ای تنها «حرف» نیست و مانیفست قوه‌ی قضاییه است که گهگاه در رسانه هم منتشر می‌شود.