• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/30 ساعت 08:46

    شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تا قبل از سال۱۳۹۱ مصرف ۵ فرآورده اصلی کشور را بصورت روزانه درسایت خود بارگذاری می‌کرد. متاسفانه از آن سال به بعد به بهانه حمله سایبری و … انتشار این آمار را از دسترس خارج کرده است. انتظار می‌رود برای مباحث کارشناسی مجددا این اقدام از سربگیرد.