• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/08/30 ساعت 21:51

  نه دوستان صفحاتی ز هم پراکنده
  که جمع کردن‌شان در کنار هم دشوار

  به صبرشان که بخوانی به جنگ مشتاق‌اند
  به جنگ‌شان که بخوانی نشسته‌اند کنار

  #فاضل_نظرى