• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/30 ساعت 09:41

    این ویدئو رو ببینید. از همان زمان چاه‌های عمیق حفذ سدو آب به ارتفاعات برده شد و حالا امروز دچار این تنش آبی شدیم.