• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/30 ساعت 10:22

    ساشا زورف تنیسور جوان المانی که پیش از این جوکوویچ رو توی المپیک هم شکست داده‌بوداین بار هم در نیمه نهایی فینال تور مردان صربیناتور رو شکست داد و راهی دیدار فینال برابر مدودف شد.
    نواک باخت اما این رالی استثنایی رو به یادگار گذاشت.