• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/30 ساعت 18:14

    به حقوق یکی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر که به تازگی برکنار شده، نگاه کنید.
    جمع حقوق و مزایا ۴۴ میلیون و در ادامه ۶۶ میلیون کارانه می‌گرفته و ۱۰۰ میلیون کارت هدیه!
    در کل حقوق ۲۱۵ میلیونی می‌گرفته، یعنی دستمزد ۴ سال یک کارگر!
    #علی_برکت_الله