• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/30 ساعت 19:02

    این که چنین توئیتی با این همه اطلاعات آشکارا غلط در توئیتر فیواستار میشه، پدیده جالبیه که نشانه‌های قابل تأملی برای جامعه‌شناسان در خصوص نوع نگاه مردم سایر استان‌ها به اصفهانی‌ها داره.