• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1400/08/30 ساعت 22:36

    من خودمم نمی‌تونم خودمو تحمل کنم از بس که غیر قابل تحملم.
    و اینایی که اینجا نوشته بالای ۸۰ درصد خطاست.
    حالا بقیه #نوید هارو نمی‌دونم.

    پ‌ن: از صفحه نوید نماینده برداشته شده تصویر.