• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/08/30 ساعت 12:20

    یه عده از ایشون ی نماد الکی ساخته بودن. تا پای منافع شخصی میاد وسط معلوم میشه همه آنچه تبلیغ میشد نمایشی بیش نیست. سودجویان دوره گرد!