• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/30 ساعت 07:22

    در ۷ ماهه نخست سالجاری در حدود ۱۴۸۳ همت تسهیلات توسط سیستم بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۵۹٪ برخوردار شده است: