• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/08/30 ساعت 11:09

    حذف منع تردد شبانه فقط رفع یک مزاحمت بی‌فایده بود. اگر می‌خواهید این کار به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کند، باید به احیای #حیات_شبانه پیوند بخورد: محدودیت بی‌منطق ساعت کار کسبه را بردارید، امنیت شهرها را در ساعات شب برقرار کنید و بگذارید حیات اجتماعی در طول شبانه‌روز توزیع شود.