• وزارت اقتصاد، مینیاتوری از خصائل و فضایل این دولت است،خاندوزی بعد از ١٠٠ روز وزارت و با این اوضاع دلار و بورس و نقدینگی و شبه پول و …دستاوردی عظیم رونمایی کرده «بانکها موظف شدند یک نسخه کپی قرارداد وام را به وام گیرنده هم بدهند».خسته نباشی دلاور.
    #مدیریت_هیاتی