• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/29 ساعت 10:36

    آقای زاکانی این شیوه مدیریت شهر نیست، معضل ترافیک را در تهران کنترل نکرده‌اید و رهبری هم از این موضوع گلایه کردند و این هم وضعیت اسفبار مترو!
    بهتر است به جای اینکه به شهرداران و‌ مسولان شهری بگویید بروند مساجد و برای مردم موعظه کنند بروند کف شهر و کاری کنند.
    @arzakani۴