• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/08/29 ساعت 13:19

    اما به نظرم مثل روز روشن است که اگر متصدیان امور تصمیمات و اقدامات فوری یا اساسی نداشته باشند، در آینده نزدیک یا دور با بحران‌های حاد روبه‌رو خواهیم شد.