• آریا جعفری   Aryakayak@

    1400/08/29 ساعت 01:55

    حدود صد هزار نفر از مردم شهر اصفهان، کشاورزان و خانواده‌هایشان در بستر رودخانه حضور یافتند و با در دست داشتن شعارنوشته‌هایی در مورد زاینده‌رود، نسبت به احیا، رفع مشکلات آلودگی و فرونشست تاکید کردند./۲