• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/29 ساعت 01:29

    لطفا قیمتگذاری انرژی را پازلی سیاسی جلوه ندهید. موضوع تحلیل یارانه جعلی پنهان صرفا مساله‌ای تخصصی در حوزه علم اقتصاد است. تا الان یارانه پنهانی‌ها فقط حرف زده‌اند و ما فقط آمار همراه تحلیل را ارایه کرده‌ایم و معمولا هم سعی کرده‌اند از آمار خودمان علیه خودمان استفاده کنند.