• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/29 ساعت 07:46

    تا قبل ازسال۱۳۸۶ (نقطه اول جهانی سازی) یکی از شعارهای اصلی جهانی سازان برای تحمیل قیمت جهانی به اقتصاد ایران دائما درکنار کاهش مصرف به #افزایش_کارآیی و #بهبود_تکنولوژی پالایشگاهها بود، ۱۵سال سمت عرضه (تولید انرژی) با مکانیسم قیمت جهانی کار میکند دریغ از کوچکترین تغییر در کارآیی.