• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/29 ساعت 22:47

    طرح غلط و بی‌فایده‌ی محدودیت تردد شبانه بالاخره لغو شد.

    خیابان‌های شهر در شب بالأخره آزاد شد!