• خودآگاهی به ما کمک می‌کنه تا بفهمیم که چه احساسی داریم و چه چیزی رو تجربه می‌کنیم. حالا با درک کامل از احساساتمون نوبت به این می‌رسه که گزینه‌های رفتاری موجود رو شناسایی کنیم و از گزینه‌ها و انتخاب‌های پیش رومون باخبر بشیم.