• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/08/29 ساعت 08:40

    نماز مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت بهترین درس اخلاق بود.
    ورود ایشان به مسجد و خروجشان، نحوه‌ی تحول حالشان در نماز، حضورشان در نماز، اینها خودش درس اخلاق بود.
    این چیزها برای مردم بیشتر مؤثر است تا قولمان. ما باید عملمان و رفتارمان را اصلاح کنیم.