• شروین رمضانی   Shervinrmz@

    1400/08/29 ساعت 00:58

    ولی «از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیافزود» رو فقط ۱ ایرانی می‌تونه با تمام وجودش درک کنه