• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/08/29 ساعت 13:18

    در این چند ماه حداقل در سه یادداشت عمومی و دو نامه/ پیام خصوصی نوشته‌ام که چرا ترافیک تهران در آستانه وضعیت خطرناکی قرار دارد و راه‌حلش چیست. گوش شنوایی که نبود؛ جز تعارفات ظاهری. اهل «به من چه» و «خودشان می‌دانند» نیستم و وظیفه دارم بنا به اطلاعات و تجربه محدود خودم هشدار بدهم.