• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/08/29 ساعت 13:19

    یک ماه قبل‌ترش در روزنامه ایران ۱۵ پیشنهاد عملی به شهردار جدید تهران دادم که حداقل نصف آنها مربوط به موضوع ترافیک بود.
    هرچند انتقادها شنیدم که چرا اصلا این …ها را طرف صحبت قرار می‌دهی و چرا چیزهایی را می‌گویی که می‌دانی نمی‌کنند یا خرابش می‌کنند و …