• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/08/29 ساعت 13:19

    یک ماه قبل در روزنامه شرق یادداشت نوشتم، شرایط امروز و فاجعه‌ی بعد از این را پیش‌بینی کردم و تنها راه‌حل کوتاه‌مدتی را که برای ماههای آینده می‌تواند از حجم مشکل کم کند، پیشنهاد کردم. هیچ راه موقتی جز شناورسازی ساعات کار نمی‌تواند از بحران جلوگیری کند.