• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/08/29 ساعت 13:19

    من نمی‌دانم این چه نگاه غلط امنیتی است که این‌همه بر ادامه طرح منع تردد شبانه اصرار دارد؛ آن هم وقتی همه کارشناسان و حتی مسئولان می‌گویند هیچ فایده‌ای ندارد و فقط ضرر و آزار دارد. کاش نگاه امنیتی را واقع‌بینانه به وضعیت بحرانی پیش رو معطوف می‌کردند. کاش از اتفاق امروز درس بگیرند.