• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/29 ساعت 02:22

    درپاورپوینتی که درهمایش نیمه پنهان یارانه پنهان ارائه کردم تصاویری از نامه دستنویس خودم را خطاب به دکترمیدری(نامه۱۲ صفحه‌ای) منتشر کردم که در آنزمان یعنی چندماه قبل از آبان۱۳۹۸ قیمت بنزین را تک نرخی برای هرلیتر۱۶۵۰ تومان پیشنهاد داده بودم. میانگین قیمت بنزین الان ۱۷۹۰ تومان است!