• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/28 ساعت 17:35

    عجیب‌ترین بخش بحران‌های امروز ایران آن است که کارشناسان سال‌هاست آن را هشدار داده‌اند؛ اما #شبه‌علم قدرت بیشتری داشت تا آن هشدارها را بی‌اثر کند.

    طرفداران شبه‌علم با برچسب‌هایی مانند #غربزدگی، #علم‌زدگی، #سیاه‌نمایی و وابستگی خارجی، توانستند کارشناسان را از صحنه خارج کنند./۱