• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/28 ساعت 17:50

    تصویربرداری بازی مس رفسنجان و پرسپولیس افتضاحه.
    کیفیت پایین با سه دوربین و نماهایی که نمی‌تونه تکلیف صحنه‌های مشکوک رو روشن کنه.
    پارسال هم تو بازی برگشت گل پرسپولیس اینجوری بود که انگار هردو طرف حق داشتن.
    بخش زیادی از دعواهای هواداری روی همین صحنه‌هاس که روشون نمیشه نظر قطعی داد