• ٣) سال ٨٤ یعنی سرآغاز دولت احمدی نژاد ورق برمیگردد و #معلم پرتلاش دبیرستانهای ایلام رییس سازمان آ.پ ایلام می‌شود،تنها ٣ سال بعد او کسوت مدیرکلی وزارتخانه برتن کرده و …اما ناگهان معلم دیروز در نقش مشاور شرکتهای کشت و صنعت و عضو هیات مدیره پتروشیمی جهرم و مسئول تامین مالی خط لوله