• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/08/28 ساعت 10:31

    با وجود همه گرفتاری‌ها ولی ذهنم عجیب آماده هزارتا کار جدیده، اما بدنم اینقدر خستس که نمی‌تونم هیچ تکونی بخورم