• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/28 ساعت 20:24

    با احترام در مورد علیرضا فغانی هم باید گفت که ممتاز بودنش در داوری نباید تبدیل به مصونیت براش بشه.
    امروز بازی استقلال و نساجی سه صحنه بحث برانگیز داشت که در یکیش احتمالا با توجه به جو بازی تصمیم گرفت و نخواست کار صحیح رو انجام بده.