• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/28 ساعت 01:04

    واکنش‌ها به موضوع زهره کودایی هم بیش از اندازه‌س.
    باید اندازه رو نگه داشت و هر چیزی رو تبدیل نکرد به یک مسئله عمومی و کشوری(مثلا این شوخی-جدی اسم کوچه سفارت اردن).
    حمایت‌ها هم می‌تونه دائمی و در مسیر گسترش فوتبال (ورزش)زنان در ایران باشه؛این چیزیه که واقعیه.