• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/28 ساعت 23:03

    به‌خاطر اینکه مدیر باشگاه شارلروا نوه برادر یه شخصیه که در سال ۱۳۳۷ از دنیا رفته اردوی تیم زنان ایران در بلژیک لغو شده.