• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

  1400/08/27 ساعت 11:36

  تشویق به #مهاجرت خیانت است یعنی:
  علل و عواملی که آدم/مغز/پول را به اجبار/ترجیح می‌رساند که برود باید «فوری، سریع، انقلابی» رفع شود.
  یعنی با #عفو_عمومی و #آشتی_ملی
  آیا گوش شنوایی هست یا این هم مثل #جبران لاریجانی مشمول تفسیر به رای دست‌اندرکاران می‌شود؟!

  #آواز_قو