• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/08/26 ساعت 19:54

    این روزها خیلی یادتم و دقیقا توی این لحظه خدا می‌دونه چقدر دلتنگ رفاقت و برادری توام علی آقای اکرمی. راستی خبر داری دیگه تقریبا همه واکسن زدند؟
    @aliakrami۶