• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/26 ساعت 18:21

    بهترین و خوشمزه‌ترین بستی که خوردین کجا بوده؟
    من به شخصه هیچ بستنی رو در حد و اندازه بستی گاومیش خرمشهر به اسم «بستنی عشایر» نمی‌بینم. فوق العادست.
    #بستنی_عشایر_خرمشهر