• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/26 ساعت 17:05

    به نظر شما چند نفر از افراد این لیست با #داماد رئیس‌جمهور که فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق هست، رابطه‌ی دوستی و رفاقت و قرابت دارند؟