• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/26 ساعت 10:39

    آقای #رئیسی میگه نه رفاقت و نه قرابت درخصوص افرادی که ایشون انتخاب می‌کنه تأثیری نداره.
    سؤال:
    انتصاب‌های مکرر دانش‌آموختگان #دانشگاه_امام‌صادق در این دولت چقدر ربط به #داماد امام‌صادقی آقای رئیسی داره؟

    تا زمانی که پاسخ به این سؤالات مشخص نشه این توئیت‌ها تهی از معناست.