• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/25 ساعت 11:11

    خبرنگاری که اخبار را کپی می‌کنه و بدون منبع منتشر می‌کنه خبرنگار نیست، باید بهش گفت «کپی‌کار»! نمونه‌اش در توییتر زیاد هستن.