• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/08/25 ساعت 12:52

    کلی آدم دم ایستگاه اتبوس ایستاده بودیم و اتبوسی نمی‌اومد. زنگ زدم ۱۳۷ گفت میاد خانم بالاخره، اما نیومد. مردم خیابون‌ها رو بسته بودند و از اونجا بود که آبان شروع شد.