• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/08/25 ساعت 17:34

    معنای مجلس انقلابی فهمیدیم!اقتصاد و گرانی و ده‌ها مشکل مردم را رها کردن و به سگ و گربه پرداختن که هر کس در خانه داشته باشد جرم است،این مجلس شاید در تاریخ مجالس برجسته باشد.چون باید پنج دقیقه به نماز ظهرتعطیل کند،تا مشکلات آخرت روی زمین نماند.ریشه مشکلات دنیاهم ترک یادونام خدابود.