• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/25 ساعت 02:00

    ضمن تشکر از @ZeynabNasiri عزیز که منو به این چالش سخت دعوت کرد! ۴-۵تا کتاب هست که برای من خیلی تأثیرگذار بوده اما نمی‌تونم بینشون اولویت‌بندی کنم.
    از بین این‌ها کتاب «فلسفه امروزین علوم اجتماعی: با نگرش چند فرهنگی» رو پیشنهاد می‌کنم که فهم عمیقی درفهم مسائل علوم اجتماعی بهم داد.