• انشاالله این بازی هم مثل بازیهای قبل با دست پر میایم بیرون و دل مردم عزیزمون رو شاد میکنیم
    وظیفه ما لبخند روی لبهای مردم عزیزمون